LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ !

 Kliknij, aby uzyskać więcej informacji!
 

 Nadzór inwestorski

 Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia

 7 lipca 1994 roku.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr. 156 poz. 1118 j.t.z późn. m.),

 w ramach posiadanych  uprawnień i kwalifikacji zawodowych.

 Przeglądy obiektów budowlanych

 Przegląd budynku jednoroczny

 Przegląd budynku pięcioletni

 Przegląd wentylacji mechanicznej – pomiary

 Przegląd budynku pięcioletni dla budynków o powierzchni powyżej 1000m2

 w jednym fragmencie dachu

 Przegląd, badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej

 Przegląd stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej

 Przegląd polegający na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń

 chłodniczych w systemach klimatyzacji

 Kompleksowe wykonawstwo usług budowlanych

 Szeroka gama usług budowlanych od fundamentów po instalacje elektryczne.

 

 
  Design by Weronika Lubas       stat4u